PRACE ZNAJDUJA SIĘ W:

 

MUZEUM NARODOWE W GDAŃSKU
MUZEUM NARODOWE W SŁUPSKU
MUZEUM WARMII I MAZUR W OLSZTYNIE
MUZEUM RUCHU ROBOTNICZEGO W WARSZAWIE
MUZEUM MARTYROLOGII NA MAJDANKU
MUZEUM MIEJSKIE W SIGEN
MUZEUM ERMITAŻ - PIOTROGRÓD
MUZEUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ- NOWY YORK
BERLIŃSKIE MUZEUM PAŃSTWOWE
MUZEUM PAŃSTWOWE - AMSTERDAM
MUZEUM NARODOWE FINLANDII
BIBLIOTECE NARODOWEJ W GDAŃSKU
BIBLIOTECE NARODOWEJ W WARSZAWIE
BIBLIOTECE NARODOWEJ W PARYŻU
GRAFOTECE MIASTA BREMA
GRAFOTECE MIASTA FRANKENTHAL
GRAFOTECE BERLINA
ZBIORACH BWA - SOPOT
ZBIORACH GTPS - GDAŃSK
ZBIORACH MIEJSKICH MIASTA GDAŃSKA
ZBIORACH GDAŃSKIEGO KANTORA SZTUKI
ZBIORACH URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W GDAŃSKU
ZBIORACH MIEJSKICH TORUNIA
ZBIORACH MIEJSKICH KRAKOWA
ZBIORACH OŚRODKA PROPAGANDY SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ W ŁODZI
ZBIORACH MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE GRAFIKI W KRAKOWIE
ZBIORACH MIEJSKICH MIASTA TURKU
ZBIORACH MON W WARSZAWIE
ZBIORACH MINISTERSTWA KULTURY I SZTUKI
ZBIORACH NARODNAJ KNIGA - ROSJA
ZBIORACH TEATRU - MAISON INTERNATIONALE DU THEATRE
RENEAUD - BARRAULT - PARYŻ
ZBIORACH PAULA PROUTE - PARYŻ
ZBIORACH SENATU MIASTA BREMA
ZBIORACH UNIWERSYTETU SIGEN
ZBIORACH CENTRUM POMPIDOU W PARYŻU
ZBIORACH GRAFIKI ALBERTINA - WIEDEŃ
ZBIORACH RODZINY KENEDYCH
ZBIORACH INTERNATIONAL GRAPHIC ARTS FUNADATION - NOWY YORK
ZBIORACH WATYKANU
ZBIORACH SZTUKI EUROPEJSKIEJ - SEUL